รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยายในงานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพครั้งที่ 11 ได้ที่นี้เลยครับ


รายละเอียดเอกสาร

วันที่ 5 กันยายน 2556
  - ช่วงเช้าเป็นการนำเสนอผลงานเด่น
  - ช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอ 2 ประเภทคือ การนำเสนอผลงานวิจัย และ การนำเสนอของกลุ่มการจัดการความรู้
วันที่ 6 กันยายน 2556
  - พัฒนางานวิจัยเชิงนโยบายระบบสาธารณสุขโดยศาสตราจารย์ นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
  - การวิจัยแบบมืออาชีพโดยรศ.ดร.ประสิทธิ์ ลีระพันธ์
  - องค์ปาฐก โดย อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ น.ต.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 19 กันยายน 2556

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 18 มิถุนายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 608

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน