รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและจัดทำแผน(7-8ก.ย58)


รายละเอียดเอกสาร

ดาวน์โหนดเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาศักยภาพและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วันที่7-8กย.58 ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก และเอกสารสรุปการประชุม ยุวลักษณ์ ขันอาสา กลุ่มนโยบายและแผน กองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร.0 2590 2999 ต่อ 1455 หรือโทรมือถือ. 091-0036191

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 13 เมษายน 2558

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 15 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 107

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน