รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2558-2561 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


รายละเอียดเอกสาร

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2558-2561 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ยุวลักษณ์ ขันอาสา กลุ่มนโยบายและแผน กองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร.0 2590 2999 ต่อ 1455 หรือโทรมือถือ. 091-0036191

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 11 กันยายน 2558

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 22 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 401

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน