รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 10 ปี (ปีพ.ศ.2560-2569)


รายละเอียดเอกสาร

เมื่อวันที่ 25 - 26 เมษายน 2559 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา จ.ชลบุรี กองแผนงาน โดยกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ10ปี (ปีพ.ศ. 2560 - 2569)

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 16 พฤษภาคม 2559

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 02 มิถุนายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 657

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน