รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร รายงานผลการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2559


รายละเอียดเอกสาร

- รายงานผลการตรวจราชการรอบที่1 ประจำปีงบประมาณ 2559 - รายงานผลการตรวจราชการรอบที่2 ประจำปีงบประมาณ 2559 - สรุปผลการตรวจราชการปี 2559

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 19 พฤษภาคม 2559

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 18 กันยายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 275

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน