รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขชุมชน สุขศาลาพระราชทาน รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต


รายละเอียดเอกสาร

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ พร้อมคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขชุมชน สุขศาลาพระราชทาน รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต สามรถดำเนินงานได้อย่างดี ด้วยความร่วมมือจากชุมชน สิ่งที่ต้องการสนับสนุนคือ การซ่อมแชมหลังคา และฝาเพดาน อาคารสุขศาลาฯ มูลค่าประมาณ 45,000 บาท

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 08 มิถุนายน 2559

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 15 มิถุนายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 344

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน