รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมฯ


รายละเอียดเอกสาร

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม และ การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 10 เดือน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น. ห้องประชุม 4 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 11 สิงหาคม 2560

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 23 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 274

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน