รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร ประชุมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการของหน่วยงานตามภารกิจหลักและกำหนดเป้าหมายลงพื้นที


รายละเอียดเอกสาร

เอกสารการประชุมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการของหน่วยงานตามภารกิจหลักและกำหนดเป้าหมายลงพื้นที่ (Functional) ให้สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 24 สิงหาคม 2560

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 22 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 150

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน