รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร เอกสารการประชุมพิจารณารายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร)


รายละเอียดเอกสาร

เอกสารการประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงาน ในสายงานรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร) กำกับดูแล ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 25 สิงหาคม 2560

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 22 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 182

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน