รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร เอกสารการประชุมพิจารณารายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ)


รายละเอียดเอกสาร

เอกสารการประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานในสายงานรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ) กำกับดูแล เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 25 สิงหาคม 2560

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 22 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 183

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน