รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร โครงการประชุมเพื่อพิจารณาเป้าหมายและตัวชี้วัดตามรายงานผลการพัฒนายุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 20


รายละเอียดเอกสาร

เอกสารโครงการประชุมเพื่อพิจารณาเป้าหมายและตัวชี้วัดตามรายงานผลการพัฒนายุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 20 ปีข้างหน้า และทิศทางที่ควรจะเป็นจากการศึกษายุทธศาสตร์ย้อนหลัง10ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 25 สิงหาคม 2560

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 22 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 275

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน