รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณ


รายละเอียดเอกสาร

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 25 สิงหาคม 2560

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 25 กันยายน 2560

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 20

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน