รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ


รายละเอียดเอกสาร

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 25 สิงหาคม 2560

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 166

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน