รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร เอกสารประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร)


รายละเอียดเอกสาร

เอกสารการประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานในสายงานรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 25 สิงหาคม 2560

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 248

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน