รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561


รายละเอียดเอกสาร

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 02 ตุลาคม 2560

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 22 กันยายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 183

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน