รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 ครั้งที่1


รายละเอียดเอกสาร

เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 ครั้งที่1 หลักสูตร "การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบการวิจัย การกำหนดโจทย์ และการตั้งชื่อเรื่องการวิจัย" วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส อ.เมือง จ.นนทบุรี

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 21 ธันวาคม 2560

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 291

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน