รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 ครั้งที่2


รายละเอียดเอกสาร

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 ครั้งที่2 หลักสูตร การทบทวนวรรณกรรม และการสืบค้นงานวิจัย " วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเดอะริช ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 324

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน