รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร เอกสารการอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่1 ครั้งที่ 3และครั้งที่4"


รายละเอียดเอกสาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่1" ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 หลักสูตร "การออกแบบการวิจัย และการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ" วันที่ 24 - 27 เมษายน 2561

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 27 เมษายน 2561

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 233

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน