รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


รายละเอียดเอกสาร

หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 12 กันยายน 2561

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 22 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 82

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน