• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 เอกสารแนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 03 กันยายน 2018 กลุ่มแผนงาน
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย R2R" 29-31 ส.ค 61 วันที่ 27 สิงหาคม 2018 กลุ่มแผนงาน
3 การเสนอของบวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เบื้องต้น) วันที่ 07 สิงหาคม 2018 พัฒนาวิชาการ กลุ่มแผนงาน
4 เอกสารการอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่1 ครั้งที่ 3และครั้งที่4" วันที่ 27 เมษายน 2018 งานพัฒนาวิชาการ
5 เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 ครั้งที่2 วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2018 งานพัฒนาวิชาการ
6 เอกสารแบบฟอร์มจัดทำคำของบประมาณปี 62 วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2018 งานพัฒนาวิชาการ
7 เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 ครั้งที่1 วันที่ 21 ธันวาคม 2017 งานพัฒนาวิชาการ กลุ่มแผนงาน
   

Page 1 Of 3