• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรมฯ) วันที่ 09 กรกฎาคม 2018 งานงบประมาณ
2 แผนงานพื้นฐานปี 62 ขั้นอนุครุภัณฑ์ วันที่ 06 กรกฎาคม 2018 งานงบประมาณ
3 เอกสารงบประมาณปี 62 กรม สบส.ขั้นกรรมาธิการ วันที่ 05 กรกฎาคม 2018 งานงบประมาณ
4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม ปี 2562 ขั้นอนุกรรมาธิการ วันที่ 02 กรกฎาคม 2018 งานงบประมาณ
5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 62 ขั้นอนุกรรมาธิการ วันที่ 02 กรกฎาคม 2018 งานงบประมาณ
6 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 62 ขั้นกรรมาธิการ วันที่ 27 มิถุนายน 2018 งานงบประมาณ
7 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม ปี 2562 ขั้นกรรมาธิการ วันที่ 13 มิถุนายน 2018 งานงบประมาณ
   

Page 1 Of 3