เอกสารนำเสนอการตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

โดย งานยุทธศาสตร์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนผู้เข้าชม 135

เอกสารนำเสนอการตรวจเยี่ยมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม conference ชั้น 4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ