ผู้ประกาศ    
วันที่ประกาศ      

ค้นหารายการข่าว       
[หัวข้อข่าว] ประชุมจัดทำแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เมื่อวันศุกร์ 26 ตุลาคม 2561 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ดำเนินการจัดประชุมจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธ... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย supot วันที่ 05 พฤศจิกายน 2561
[หัวข้อข่าว] ภารกิจเร่งด่วนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ภารกิจเร่งด่วนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

... อ่านรายละเอียด
ประกาศโดย supot วันที่ 11 ตุลาคม 2561
[หัวข้อข่าว] นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ<... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย supot วันที่ 11 ตุลาคม 2561
[หัวข้อข่าว] เอกสารนำเสนอการตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารนำเสนอการตรวจเยี่ยมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข วันพุธที่ 14 ก... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย supot วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
[หัวข้อข่าว] เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

กลุ่มแผนงาน สำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เพื่อเป็นมาต... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย supot วันที่ 22 สิงหาคม 2560
   
Page 1 Of 8