ผู้ประกาศ    
วันที่ประกาศ      

ค้นหารายการข่าว       
[หัวข้อข่าว] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 กองแผนงาน

ตามเอกสารแนบ

... อ่านรายละเอียด
ประกาศโดย supot วันที่ 29 ตุลาคม 2558
[หัวข้อข่าว] การสอบราคาการจ้างพิมพ์หนังสือองค์ความรู้ชุมชนนักปฏิบัติ

อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย kachanon วันที่ 30 กรกฎาคม 2556
[หัวข้อข่าว] การสอบราคา การจ้างจัดพิมพ์และส่งหนังสือวารสารวิชาการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2556

    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความประสงค์จะดำเนิน... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย kachanon วันที่ 28 ธันวาคม 2555
[หัวข้อข่าว] ยกเลิกการสอบราคา การจ้างจัดพิมพ์และส่งหนังสือวารสารวิชาการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2556

ด้วยกรมสนันสนุนบริการสุขภาพ ได้ประกาศสอบราคาจ้างจัดพิมพ์และส่งหนังสือวารสารวิชาการกรมสนันสนุนบริ... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย kachanon วันที่ 27 ธันวาคม 2555
[หัวข้อข่าว] การสอบราคา การจ้างจัดพิมพ์และส่งหนังสือวารสารวิชาการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2556

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความประส... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย kachanon วันที่ 11 ธันวาคม 2555