ติดต่อ กองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สถานที่ตั้ง

ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 6
88/44 หมู่ที่4 ถนนสาธารณสุข 8 ต.ตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์ติดต่อ : งานพัฒนาวิชาการ โทร : 02-193-7092 ภายในต่อ 18606
      งานอำนวยการ โทร : 02-193-7043 ภายในต่อ 18816
งานงบประมาณ โทร : 02-193-7044 ภายในต่อ 18827
งานตรวจราชการ โทร : 02-193-7000 ภายใน 18605
งานติดตามและประเมินผล โทร : 02-193-7000 ภายใน 18604
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. 02-193 - 7037 ภายในต่อ 18815
:https://www.facebook.com
E-mail : exper.hss@gmail.com

แผนที่


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น