ติดต่อ กองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สถานที่ตั้ง

ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 8
88/44 หมู่ที่4 ถนนสาธารณสุข 8 ต.ตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์ติดต่อ : ห้องหัวหน้ากลุ่มงาน โทร : 02-193-7037
เบอร์ติดต่อ : ห้องกลุ่มอำนวยการ/กลุ่มยุทธศาตร์ โทร : 02-193-7043
เบอร์ติดต่อ : ห้องกลุ่มงานแผนและงบประมาณ/กลุ่มตรวจราชการ/กลุ่มติดตามและประเมินผล/กลุ่มพัฒนาวิชาการ โทร : 02-193-7044
:https://www.facebook.com
E-mail : exper.hss@gmail.com

แผนที่


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น